Posten med The Tall Ships Races stempel

Stempel Ålesund 100 dager

Posten kommer med eget stempel fra The Tall Ships Races Ålesund! Stemplingsfrist er 6. april.

Posten har lansert et stempel med tema The Tall Ships Races Ålesund - 100 dager igjen.

Stempelet kan bestilles ved å sende konvolutter som ønskes stemples til denne adressa:

Posten Norge AS
Frimerketjenesten
Postboks 9350 Grønland
0135 OSLO

Hver konvolutt som skal stemples må være frankert med minimum kr 9,50 innenlands (B-post).

Brevet med konvolutter og returadresse må være fremme hos Posten seinest 6. april.

Utfyllende informasjon finner du på nettsidene til posten.

 

  • /aktuelt-2/82-god-stemning-på-vervefesten
  • /aktuelt-2/78-fra-frivillig-til-mannskap